Pensjonsrådgivning

SAFE har igjen lansere medlemstilbudet ”Pensjonspraten”. Dette er en service for aktivt betalende medlemmer som er 59 år eller eldre som ønsker sakkyndig veiledning omkring pensjon.

 

SAFE har fornyet avtalen med Howden Forsikringsmegling om å levere denne tjenesten.

www.safe.no er det nå lagt ut informasjon om tilbudet og en invitasjon til målgruppen om å melde seg på tilbudet. Dette skjer ved at man via forbundets hjemmeside fyller ut og sender et skjema. Påmeldingen blir registrert og SAFE-administrasjonen vil sjekke at medlemmet er innenfor målgruppen (alder + betalende medlem) før påmeldingen blir videresendt til Howden Forsikringsmegling. Medlemmet blir deretter kontaktet av pensjonsekspert Yngve Blomberg i Howden Forsikringsmegling for å avtale tidspunkt for en pensjonsprat av ca. en times varighet.

Det er viktig å understreke at medlemmer som jobber skift ikke alltid er like enkle å nå på telefon, og at noen medlemmer derfor kan oppleve at det tar «noe tid» fra de sender inn skjema, til de kommer i kontakt med pensjonseksperten (Yngve Blomberg)

Spørsmål medlemmet kan få svar på er for eksempel:

– Hvordan får jeg vite hvor mye jeg faktisk får i pensjon fra folketrygden og tjenestepensjonen?
– Kan jeg gjøre noe for å forbedre pensjonen min?
– Når kan jeg ta ut pensjon?
– Hvordan kan jeg kombinere pensjon og jobb?
– Hvor lenge kan jeg jobbe?B!

 

Det er i utgangspunktet satt et tak på antall deltakere ut 2015, så prinsippet først til mølla vil gjelde også denne gangen. Når kvoten er fylt, vil påmeldingen bli stengt.

Etter samtalen vil medlemmet få en e-post der man blir bedt om å svare på noen spørsmål om erfaringene med samtalen. Det er viktig at man svarer på dette, siden erfaringene fra medlemmene vil være viktige for å sikre at medlemstilbudet fortsetter å holde ønsket kvalitet.  

 

Skriv ut siden