Avvikling av samordning mellom Equinor personalforsikring og tap av helsesertifikat ordningen på sokkel.

 

 

Som kjent har det vært slik at hvis man mister varig helsesertifikatet for sokkel og har fått utbetalt fra ordningen, så har dette blitt samordnet med andre forsikringer man måtte ha rett på i personalforsikringen i Equinor.

Det vil si at Storebrand har motregnet/samordnet personalforsikringen, slik at man ikke har fått begge deler.

 

Alle fagforeningene har tatt opp denne urettferdige samordningen over flere år. Sist SAFE og Lederne tok opp denne saken var under forhandlingene med Norsk Olje og gass.

SAFE og Lederne registrerer igjen at når IE sender ut info om dette, legger de det frem på en måte som det er bare IE som har tatt dette opp og det er igjen 100% feil.

Det er helt åpenbart at alle fagforeningene på sokkel har jobbet med dette og det er også hovedårsaken til at ledelsen i Equinor har besluttet å gå vekk i fra samordningen.

Når IE avslutter sin info med at takket være IE vil nå alle som er berettiget få utbetalt begge deler, faller dette på sin egen urimelighet.

Vi er heller av den oppfatning at arbeidstakerne på sokkel ønsker at alle fagforeningene samarbeider. Denne type propaganda fra IE bidrar ikke til å styrke det samarbeidet som vi er avhengig av i tiden fremover.

 Oljearbeidernes Sosiale Ordninger

 

Skriv ut siden