Våre stemmer i Bedriftsforsamlingen til Equinor

Valget av ansattrepresentanter til i Equinor ASA er avsluttet.

Under halvparten av de stemmeberettigede har avgitt sin stemme. 49,4% ga sin stemme ved dette valget og har vært med på å avgjøre hvem som skal representere de ansatte i EquinorASA i perioden 2019-2021. Opptellingen viste at fra YS/SAFE ble det avgitt 1077,5 stemmer som utgjør 12,3% av de avgitte stemmene.

Vår leder i SAFE Sokkel Terje Enes ble valgt inn på fast plass, mens nestleder i SAFE Sokkel Porfirio Esquivel ble valgt inn som vararepresentant. Klubbleder for SAFE på Mongstad Raymond Midtgård ble også valgt som vararepresentant.

 

Nestleder i SAFE Sokkel Porfirio Esquivel

 

Skriv ut siden