Lønnsforhandlinger med NOG (norsk olje og gass)

Tirsdag 07.05.19 starter årets lønnsforhandlinger med NOG, som i år er et mellomoppgjør. Det betyr at det stort sett bare forhandles om kroner og øre.

Områdeutvalget i SAFE hadde møte 24. april, og det var et samstemt utvalg fra operatørklubbene i SAFE som ble enige om at det nå er på høy tid med et solid oppgjør. Dette med bakgrunn i flere oppgjør som har resultert i reallønnsnedgang, samt at det har pågått og pågår effektiviseringsprosesser i oljeselskapene, samt nedbemanning i flere, som f.eks. i Equinor. Videre leverer oljeselskapene sterke resultater og høyt utbytte til eierne.

Vi er innforstått med at dette kravet er betydelig høyere enn det LO/YS godtok i det samordnede oppgjøret (3,2%), men vi er av den klare formening at innen vårt område er ikke dette godt nok. Med bakgrunn i overnevnte grunner velger SAFE å trosse det sentrale oppgjøret, og har fremmet følgende krav til forhandlingene på tirsdag:

 Generelt tillegg på 5,4%

 Nattillegg økes med kr. 5,- til kr. 78,50

 Konferansetillegg økes med kr. 5,- til kr. 98,50

 Helligdagstillegg heves fra kr. 1975,- til kr. 2100,-

 Vikariat i høyere stilling heves fra kr. 400,- til kr. 600,-

SAFE Sokkel i Equinor sine representanter i forgandlingsutvalget til SAFE er: Bjørn Asle Teige, Terje Axe Sørensen, Porfirio Esquivel og Terje Enes

Skriv ut siden