SAFE VALGTE Å IKKE SIGNERE

Lønnsforhandlingene SAFE – Norsk olje og gass på Sokkelavtalen 2019 ble avsluttet natt til torsdag.

SAFE valgte å ikke signere protokollen fra årets lønnsforhandlinger på Sokkelavtalen. Dette med bakgrunn i at tilbudet fra Norsk olje og gass (NOG) var for lavt i forhold til våre krav.

I og med at årets mellom oppgjør er et samordnet oppgjør, medfører det at vi ikke hadde streikerett ved disse forhandlingene. Arbeidsgiverne valgte å overse næringens positive utvikling. Når aktiviteten øker, med større investeringer og høyere inntjening, er utgangspunktet for et bedre lønnsoppgjør til stede. Oljeselskapene leverer solide resultater og deler ut saftige lønnsøkninger til sine ledere. De samme lederne kjører en knallhard kontrakts politikk, og tvinger forpleining og bore entreprenørene til å senke prisen på sine tjenester. Vi registrerer at NOG legger lønnsomheten i entreprenørselskapene til grunn, og det bekymrer SAFE dersom dette blir den nye normen for lønnsutviklingen i fremtiden.

Vi registrerer at bedriftene ikke vil gi sine arbeidstakere sin rettmessige del av selskapenes verdiskapning og SAFE er skuffet over NOG-bedriftenes holdning overfor sine ansatte. Partene er enige om at forhandlingene skal føres på grunnlag av den økonomiske situasjonen på forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2. avtaleår samt pris- og lønnsutviklingen for 1. avtaleår. Dette prinsippet har arbeidstakerne etterlevd under oljenedturen og SAFE hadde forventet at arbeidsgiverne ville gjort det samme nå som alle piler peker oppover.

Det siste tilbudet ble et generelt tillegg til alle på lønnsmatrisen med kr. 19 700,- gjeldende fra 1.06.19 inklusiv sokkelkompensasjon og feriepenger, noe som er vesentlig lavere enn SAFE sitt krav på 5,4%. Øvrige tillegg er som følger:

• Natt tillegget økes fra kr. 73,50 til kr. 76,50

• Konferansetillegget økes fra kr. 93,50 til kr. 96,50

• Helligdagsgodtgjørelsen økes fra kr. 1975,- til kr. 2025,-

Dette tilbudet vil bli effektivisert fra 01.06.19 for alle SAFE sine medlemmer på avtalen, selv om SAFE valgte å ikke signere på tilbudet fra NOG.

I 2020 er det heldigvis hovedforhandlinger med streikerett. Og med NOG bedriftene sin manglende vilje til å sørge for økt reallønnsvekst, så må en belage seg på en «varm sommer»

Skriv ut siden