Lokale lønnsforhandlinger i gang

De lokale lønnsforhandlingene i Equinor starter idag 13.08.19 og SU SAFE i Equinor er i den forbindelse samlet på Forus Øst. 8 av representantene fordelt mellom landanlegg og sokkel utgjør forhandlingsutvalget.

SU SAFE i Equinor er samlet før kravene til årets lokale lønnsforhandlinger overleveres kl.13.00.
Skriv ut siden