SAFE Sokkel på «nyansatt-dag i OFS 11.september

Safe Sokkel var representert med nestleder i SAFE Sokkel Porfirio Esquivel og Tillistvalgt for Valemon Anders Tøkje på OFS nyansatt-dagen som ble arrangert på Sandsli onsdag 11.09. HVO i OFS Thor Ulrik Jacobsen var også tilstede og fortalte om Vernetjenesten i OFS.

36 nyansatte i OFS var tilstede og fikk presesentert SAFE Sokkel på en god måte.De nyansatte ble orientert om hvor SAFE Sokkel er representert i Equinor og på sosiale medier og hva SAFE Sokkel har betydd og betyr for lønns og arbeidsvilkår for våre medlemmer. Videre fikk de nyansatte innblikk i hvilke medlemsfordeler en har som medlem i SAFE Sokkel.

Porfirio Esquivel og Anders Tøkje foran en lydhør forsamling
Skriv ut siden