Verneombudstjenesten i Equinor gir ærespris til Tone Guldbrandsen i PTIL

Verneombudstjenesten i Equinor ASA v/K HVO for Landanlegg og kontorsteder Lars Christian Kronstadt,  K HVO Agate Langeland Hamre Equinor FLX og K HVO Peter Alexander Hansen fra Equinor Energy overrakte i dag denne ærespris til Sjefsingeniør Tone Guldbrandsen for hennes kontinuerlige arbeid med å få oss i Industrien til å arbeide mer systematisk for å bedre sikkerhet og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten. Tone går nå over i pensjonistenes rekker og vi takket for innstasen og ønsket henne lykke til videre i sin nye tilværelse.

Overrekkelsen fant sted via Teams og tilstede var et stort antall av de ansatte i Ptil. Den fysiske del ble gjort ved hjelp av kommunikasjonsavdelingen hos Ptil på Ullandhaug i Stavanger hvor Tone var tilstede.

Skriv ut siden