SAFE blir lyttet til: Equinor øker kapasiteten i Offshore Fagsenter (OFS) med over 500 fagarbeidere opp mot 2030

Arbeidsutvalget (AU) i SAFE, avdeling Equinor sokkel, har klart å få gjennom kravet om flere ansettelser av fagfolk på norsk sokkel. Dette er et resultat av trepartssamarbeidet med ledere fra bedriften, fagforeningene og koordinerende hovedverneombudet (KHVO) på norsk sokkel. Allerede i løpet av 2021 og 2022 blir det cirka 200 nye ansettelser, deretter 40 nye hvert år mot 2030.

Den gode nyheten om nye ansettelser i OFS ble godt tatt imot av AU i SAFE sokkel, med leder i SAFE sokkel klubben Terje Enes i spissen. Han har sett at over tid har det bygget seg et behov for å styrke bemanningen av fagarbeidere i OFS. SAFE-sokkel ble representert i en arbeidsgruppe sammensatt med ledere fra UPN, ledere fra de fire andre fagforeningene i Equinor og KHVO for norsk sokkel.

– Det har over tid bygget seg opp et behov for å styrke bemanningen av fagarbeidere i OFS, dette har vi nå oppnådd felles anbefaling med ledelsen om, og vi har sammen lagt en plan som vil løse dette på kort og lengre sikt. Dette har vært en god prosess i en viktig sak for selskapet, og vi stiller oss bak beslutningen, sier Terje Enes, sokkelrepresentant for SAFE.

UPN AMU/BU anbefaler 40 nye fagarbeider i året frem mot 2030

I tillegg har arbeidsgruppen vurdert forventet aktivitetsnivå opp mot 2030 og behovet for fagarbeidere innenfor fagområdene prosess, elektro, mekanisk, automasjon og logistikk. Fokuset er for å få mest mulig riktig bemanning ift. aktivitet. Basert på dette har gruppen anbefalt en robustgjøring av bemanningen i OFS med rundt 200 nye fagarbeidere i 2021-2022. Fra 2023 har gruppen lagt en prognose ift. aktivitet på sokkelen, de anbefaler 40 nye fagarbeider i året frem mot 2030, dette for å øke forutsigbarheten.

– Vi finner de beste løsningene når vi jobber sammen, slik har det alltid vært, sier Enes. I denne saken har vi hatt et felles ønske om å få et riktig faktagrunnlag og et robust resultat.

Nok kapasitet og bemanning er avgjørende for å kunne drifte ansvarlig på sokkelen

Bjørn Asle Teige, konserntillitsvalgt for SAFE i Equinor, er fornøyd med det gode arbeidet som AU i SAFE Equinor avdeling sokkel har gjort og mener at nok kapasitet og bemanning er avgjørende for å kunne drifte ansvarlig på sokkelen.

– Det er veldig kjekt at SAFE i Equinor har blitt lyttet til. Selskapet har nå forstått at for å drifte sikkert, er det veldig viktig med nok kapasitet. I tillegg har SAFE blitt enig med selskapet om å ansette nye fagarbeidere årlig, for å sikre etterfylling med kompetanse på innretningene, sier Teige.

Skriv ut siden