Besluttet løsning for SAR tjenesten til Troll/Oseberg og Tampen

Monica Martinsen
Monica Martinsen

En partssammensatt gruppe har gjennomført et arbeid for å se på løsninger som skal ivareta SAR tjenesten for Troll/Oseberg og Tampen beredskapsområde.

Tirsdag 6 desember var saken oppe i UPN MC og anbefalt løsning fra arbeidsgruppen ble besluttet.

Helikoptertypen man har valgt er AW 139 (Augusta Westland).

Denne vil passe inn i eksisterende hangar på OSA med kun mindre modifikasjoner.

Det har vært en partssammensatt gruppe med likt antall representanter fra ledelsen og fagforeninger i tillegg til HVO land.

SAFE har vært representert av HMS Ansvarlig Monica Martinsen.

I tillegg til dette har det vært med Faglege, SAR sykepleier og Fagpersoner fra flysikkerhetsstaben i Equinor.

Det har vært et krevende arbeid hvor gruppen har hatt ukentlige møter fra mars til i november.

For SAFE har det vært svært viktig at man landet på en tilsvarende eller bedre løsning enn dagens løsning.

SAFE har også lagt stor vekt på hver enkelt sin opplevde trygghet ved å ha et SAR helikopter stasjonert på OSA.

SAFE er svært fornøyd med at vi i arbeidsgruppen kom frem til et omforent forslag til SAR helikopter stasjonert på OSA.

Skriv ut siden