SAFE Sokkel på «nyansatt-dag i OFS 11.september

Safe Sokkel var representert med nestleder i SAFE Sokkel Porfirio Esquivel og Tillistvalgt for Valemon Anders Tøkje på OFS nyansatt-dagen som ble arrangert på Sandsli onsdag 11.09. HVO i OFS Thor Ulrik Jacobsen var også tilstede og fortalte om Vernetjenesten i OFS. 36 nyansatte i OFS var tilstede og fikk presesentert SAFE Sokkel på en […]

Lokale lønnsforhandlinger i gang

De lokale lønnsforhandlingene i Equinor starter idag 13.08.19 og SU SAFE i Equinor er i den forbindelse samlet på Forus Øst. 8 av representantene fordelt mellom landanlegg og sokkel utgjør forhandlingsutvalget.

Equinor-sjefene fikk lønnshopp: – På tide vi ansatte får litt mer

Milliardene strømmer inn til Equinor som belønner toppledelsen og aksjonærene. Konserntillitsvalgt Bjørn Asle Teige til Stavanger Aftenblad : https://www.aftenbladet.no/aenergi/i/0nWbP2/Equinor-sjefene-fikk-lonnshopp—Pa-tide-vi-ansatte-far-litt-mer

SAFE VALGTE Å IKKE SIGNERE Lønnsforhandlingene SAFE – Norsk olje og gass på Sokkelavtalen 2019 ble avsluttet natt til torsdag. SAFE valgte å ikke signere protokollen fra årets lønnsforhandlinger på Sokkelavtalen. Dette med bakgrunn i at tilbudet fra Norsk olje og gass (NOG) var for lavt i forhold til våre krav. I og med at […]

Lønnsforhandlinger med NOG (norsk olje og gass)

Tirsdag 07.05.19 starter årets lønnsforhandlinger med NOG, som i år er et mellomoppgjør. Det betyr at det stort sett bare forhandles om kroner og øre. Områdeutvalget i SAFE hadde møte 24. april, og det var et samstemt utvalg fra operatørklubbene i SAFE som ble enige om at det nå er på høy tid med et […]

Årsmøte SAFE Sokkel 2016

SAFE Sokkel I Equinor avholdt årsmøte I Stavanger 16. og 17. mars, og utenom de faste punktene hadde vi følgende hovedpunkt på agendaen:

Ny facebook side for SAFE

SAFE I Equinor har opprettet en facebook side, og formålet er å legge ut relevant stoff om bransjen samt ulike mediaoppslag.

Pensjonsrådgivning

SAFE har igjen lansere medlemstilbudet ”Pensjonspraten”. Dette er en service for aktivt betalende medlemmer som er 59 år eller eldre som ønsker sakkyndig veiledning omkring pensjon.