Salg av Sildajazz dagpass og T-skjorter på Kårstø

Så nærmer det seg igjen Sildajazz. Salget av dagpass og T-skjorter til redusert pris for ansatte og midlertidig ansatte har starter. Melding hentet fra ENTRY Salget foregår fra Servicesenteret mellom kl. 07:30 og 15:30 Skiftansatte kan bestille via tlf. 52 77 22 45 eller via mail til : hikj@equinor.com. Dette gjøres så klar i konvolutt [...]

Klart for jubileumslegat

Søknadsfristen for å søke om midler fra Equinors jubileumslegat for 2013 er satt til 14. juli. Niels Selmer Schweigaard er ny styreleder i Equinors jubileumslegat. Legatet, som er en selveid stiftelse, har som formål å fremme bedre oppvekstvilkår for barn og ungdom i ulike land. Svein Helge Rolfsen er SAFE Sokkel sin kontaktperson for legatet. [...]

Valg av ansattes representanter til Equinor Styret

Det ble avholdt valg av ansattes representanter til Equinor Styret tirsdag 11. juni. Dette valget avholdes i Bedriftsforsamlingen, og det er 3 ansatte som velges for en periode på 2 år. YS/SAFE har i en periode hatt et samarbeid med IE på noen sentrale områder, og det knyttet seg derfor en forventning til at dette skulle [...]

Ikke enighet i lokale lønnsforhandlinger

De lokale lønnsforhandlingene ble gjennopptatt mandag kl.15:00 Lønnsforhandlingene i Equinor 2013 ble avsluttet mandag kveld uten enighet. Vi er skuffet over at bedriften ikke ville belønne sine ansatte bedre enn dette. Alle de fem fagforeningene sa nei til det svake tilbudet Equinor fremla. Vår oppfatning er at det ikke var reelle forhandlinger basert på bedriftens [...]

Lokale lønnsforhandlinger i Equinor

I morgen 29. mai starter de lokale lønnsforhandlingene i Equinor, og forhandlingene er planlagt med en varighet til og med fredag 31. mai.   Det har vært knyttet usikkerhet til om forhandlingene ville gå etter planen, dette med bakgrunn i at Lederen ikke signerte avtalen i NOG oppgjøret. De brukte 14 dagers retten til betenkningstid, [...]

Verneombudstjenesten i Equinor UPN hedrer Magne Ognedal

Verneombudstjenesten i Equinor Utvikling og produksjon Norge overleverte i dag en Ærespris til direktør i Petroleumstilsynet Magne Ognedal i forbindelse med hans siste arbeidsdag. Æresprisen hadde følgende tekst:   Denne ærespris er gitt direktør i Petroleumstilsynet Magne Ognedal -for gjennom en år-rekke utvise klokskap og engasjement for å bedre arbeidsmiljøet og sikkerheten på norsk kontinentalsokkel. [...]

Valg i Equinor 2013

Påminnelse til alle Equinoransatte. Bruk din stemmerett under årets valg og stem på YS i Equinor (SAFE/Negotia) Det er fortsatt ikke for seint å gjøre en forskjell i Equinor ASA. Synes du kanskje at alle beslutninger de siste årene har vært riktige for deg? Salg av benisinstasjoner, salg av Brage, Stab og Støtte prosjektet og [...]

Påskehilsen

SAFE i Equinor ønsker alle sine medlemmer en riktig god påske, ikke minst til de som er på jobb i høytiden Mvh SAFE Kårstø, SAFE Sture & Kollsnes, SAFE Mongstad, SAFE Tjeldbergodden, SAFE Hammerfest og SAFE sokkel

Offentlige uttalelser og resolusjoner fra Årsmøtet

Årsmøtet i SAFE i Equinor Sokkel hadde flere viktige diskusjoner på agendaen. Noen av disse endte i offentlige uttalelser og resolusjoner. Disse uttalelsene og resolusjoner vil være arbeidsutvalgets og styrets rettesnor i neste periode: «SAFE i Equinor Sokkel mener Equinor må ta ansvar og rydde opp i den uverdige såkalte MS saken, der folk har [...]

Ny leder i SAFE Sokkel

Årsmøtet har valgt Terje S. Enes til ny leder for SAFE i Equinor Sokkel. Som avtroppende leder ønsker jeg å utrykke tilfredshet med at Terje S. Enes er valgt til leder for SAFE Sokkel. Han har min fulle støtte.Under Terjes ledelse, sammen med resten av Arbeidsutvalget og medlemmene i Styret ser jeg frem til en [...]