Driftsbemanning 2016 til 2019

Vi har deltatt i «Driftsbemanningsprosessen» sentralt de to siste månedene, og 29.06. gjennomførte vi drøfting i UPN AMU/BU av innstillingen fra bedriften. Alle foreningene leverte en felles protokolltilførsel, der vi ga klart uttrykk for vår uenighet på flere vesentlige punkter. Videre ble det laget en egen risiko og konsekvensvurdering fra arbeidstakersiden. Den videre prosess blir […]

Politisk streik

Politisk streik for alle medlemmer av Industri Energi, Safe og Lederne den 28.januar kl 12.30 – 13.00. Videomøte med alle innretninger kl 12.30 til 13.00 Medlemmer av Industri Energi, Safe, Lederne, LO, YS og Unio går til politisk streik mot regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven 28.januar kl 12.30 til 13.00 på Equinor sine innretninger. [...]

Valemon i drift

Safe sokkel vil gratulere Valemon med oppstarten og produksjonen fra brønn B-14 lørdag 3. januar kl 08.36. Oppkjøringen gikk som planlagt, og de har ikke hatt noen lekkasjer eller andre uønskede hendelser så langt. Det er gjort mye nybrottsarbeid med Valemon bland annet er det den første EPC kontrakten i Asia for Equinor. Vi har [...]

Julehilsen

Safe I Equinor ønsker alle sine medlemmer en god jul og et godt nytt år I vente! Hilsen går særlig til de som må være I jobb I julehelgen og som sørger for at verdiskapningen for Norge går sin gang. Året 2014 bærer preg av en rekke innsparingstiltak både i og utenfor Equinor. Alle skal [...]

Equinor kutter 500 ansatte i UPN

I dag ble den endelige beslutningen på bemanningsrammen for UPN tatt. Beslutningen sier at bemanningen i UPN skal reduseres med 500 personer i tidsrommet 2015 til og med 2016. Dette er fordelt slik at 2/3 av kuttet kommer på land og 1/3 blir på offshore bemanningen. Vi har gitt våre kommentarer til noen aviser, og [...]

HMS-konferanse for verneombud 23. og 24. september på Sola Strand Hotel

SAFEs HMS-utvalg arrangerer en to-dagers konferanse for verneombud på Sola Strand Hotel 23. og 24. september. Både interne og eksterne foredragsholdere vil dele sine kunnskaper med oss. Målet er å sette sammen et program som vil gjøre våre verneombud enda bedre i stand til å utføre det viktige arbeidet verneombudene har. HMS-utvalget har i vinter [...]

Ledelsen vil fjernstyre Valemon fra land

Equinor og partnerne i Valemon har besluttet at plattformen skal styres fra kontrollrom på Sandsli. Dette er den første plattformen av denne størrelse i Equinor sin historie som blir ubemannet i 4 uker og styres fra land i dette tidsrommet. Fagforeningene utarbeidet en protokolltilførsel til beslutningsunderlaget der vi dokumenterer en rekke svakheter med denne ordningen. [...]

Brudd i forhandlingene med NOG

Det ble brudd i forhandlingene mellom SAFE og NOG tidlig fredag morgen. Forhandlingene bar preg av liten forståelse for våre krav, og liten vilje til reelle forhandlinger. Også forbundet Lederne valgte å ta brudd, mens Industri Energi var fornøyd med tilbudet og signerte for ny avtale. Dette medfører at forhandlingene videreføres hos riksmekleren (Nils Dalseide [...]

Årsmøte SAFE Sokkel

SAFE Sokkel avholdt sitt årsmøte i Bergen 12. og 13. mars. En av begivenhetene var da Hans Skeide fikk prisen for årets tillitsvalgt med bakgrunn i sin flotte innsats i livbåtprosjektet. Les mer om andre saker i lang tekst. På årsmøte stilte ca. 60 tillitsvalgte fra 27 plattformer, samt gjester fra andre SAFE klubber, representanter fra [...]

Bingo for ISO klubbene på SFA

Velferdsklubben på SFA arrangerte forrige lørdag bingo, der overskuddet gikk som støtte til ISO klubbene som gjennomfører temporeduksjon for bedre lønnsforhold. Det kom tilsammen inn kr.5650, som i etterkant ble fordelt på de 3 klubbene som er i lønnskamp. Det var stor oppslutning på arrangementet, da 70 til 80 av totalt 185 ombord deltok. Både kontraktører [...]