Støtte til ISO arbeiderne sin lønnskamp

SAFE Sokkel i Equinor gir sin støtte til ISO arbeidernes krav om en anstendig lønn. I tillegg har AU i dag bevilget en pengestøtte på kr. 30 000,- til fordeling på de tre klubbene som gjennomfører en lovlig temporeduksjon i sitt arbeid. Ca. 1400 SAFE medlemmer fra klubbene Kaefer, Beerenberger og Bilfinger gjennomfører i disse [...]

Informasjon uke 45

SAFE avholdt sitt Landsmøte fra 5. november til og med 7. november på Sola Airport hotell og Sola Strand hotell. Det er alltid knyttet en vis spenning til slike Landsmøter, og slik var det i år også. YS leder i Equinor, Bjørn Asle Teig var en av de sentrale personene som bidrog til et vellykket [...]

Informasjon uke 37

Representanter for Johan Sverdrup prosjektet avholdt et status møte med fagforeningen i forrige uke. Her fikk vi en god og grundig gjennomgang på hvor langt arbeidet er kommet. Vi fikk blant annet vite at det blir full prosessering til havs og stabilisert olje skal gå til Sture eller Mongstad (kapasitet min. 100 000 sm3/d). I [...]

Informasjon uke 36

Tirsdag 27/8 hadde vi et møte med GMO, der vi gikk gjennom utstasjoneringsavtalene i Asia. Hensikten var å ta en gjennomgang av utestasjoneringskontrakter i Equinor. Møtet førte oss ikke nærmere en løsning for Valemon personell. I diskusjonen vi hadde i møtet kom det tydelig frem at GMO ikke hadde noe myndighet i forhold til innhold/praktisering [...]

Informasjon uke 35

Vi har i den senere tid mottatt en del henvendelser om forflytting av våre medlemmer i OFS som ikke er i henhold til avtalt forutsigbarhet. Med bakgrunn i dette ba vi om et møte med ledelsen i OFS, og det ble avholdt 15. august. Her ba vi om en gjennomgang av kontraktene for OFS personell, [...]

Informasjon uke 34

Deler av Gullfaks og Gudrun ble i denne uken solgt til det østerrikske oljeselskapet OMV. SAFE Sokkel hadde på samme tidspunkt styremøte, og denne saken ble selvsagt et av hovedpunktene. Diskusjonene endte opp i en enstemmig pressemelding som ble sendt til flere sentrale aviser. Pressemeldingen lyder som følger: «SAFE I Equinor er svært skuffet og [...]

Equinor selger arvesølvet

Styret i SAFE Sokkel har avholdt styremøte 19. og 20. august, og har blandt annet diskutert utsalget av andeler i Gullfaks og Gudrun. Et enstemmig styre besluttet å sende ut en pressemelding til flere medier på mandag. Pressemelding fra styret i SAFE i Equinor, avd Sokkel   SAFE I Equinor er svært skuffet og svært [...]

Gudrun nærmer seg utreise

I disse dager jobber Gudrun prosjektet med de siste forberedelsene før plattformen skal ut på feltet. Deler av SAFE Sokkel AU, samt YS leder og nestleder besøkte onsdag 26. juli Gudrun plattformen i Haugesund. Vi var heldige og fikk omvisning på Gudrun plattformen i en hektisk innspurtstid, og omvisningen ble organisert på en fremdragende måte  av to av [...]

25 år siden Piper Alpha ulykken

Lørdag 6. juli var det 25 år siden den tragiske ulykken på Piper Alpha som krevde 167 menneskeliv. Det ble i denne forbindelse avholdt en minnesmarkering i Aberdeen`s Hazlehead Park, der representanter for SAFE var tilstede. Seremonien åpnet da et Sea King-helikopter fra Royal Air Force i Lossiemouth fløy over forsamlingen. Dette symboliserte det første [...]

Tvungen lønnsnemnd

Behandlingen i rikslønnsnemnda nærmer seg. Avsatt periode er 9-11 oktober. Hvor: Akersgata 59 - Oslo. Møterom D2511 i R5. Når: Starter klokken 09.00 9. oktober. Hvem kan komme? Som dere vet fra tidligere er behandlingen i rikslønnsnemda åpen for tilhørere. Det er god plass, men et begrenset antall. Vi synes det er bra om folk kommer. Det er [...]