Vervekampanje (sentral)

Hvem omfattes av vervekampanjen?

Kampanjen gjelder der det er etablerte klubber med trekkavtale. Det er selvfølgelig også fullt mulig å verve i andre klubber enn sin egen. Der det ikke finnes noen klubb, men hvor en gruppe arbeidstakere fra samme bedrift melder seg inn og etablerer klubb, har SAFE åpnet for at velkomst- og vervepremier kan utdeles.

Retningslinjer og vervepremiesortiment

  • Innmeldingsskjemaet må være nøyaktig utfylt og skrevet med blokkbokstaver. Husk å påføre ververens navn samt ønsket velkomstgave.
  • Nyinnmeldte må være trukket i kontingent en måned før velkomstgaver og vervepremier blir sendt ut.

Antall vervede Overføres klubb Vervepremier
1 vervet Kr. 500 Til kjøp av elektroartikler
3 vervede Kr. 2.500 Til kjøp av elektroartikler
5  vervede Kr. 5.000 Til kjøp av elektroartikler
10 vervede Kr. 10.000 Til kjøp av elektroartikler

Verv nye medlemmer

Nøl ikke med å anbefale nyansatte og andre til å melde seg inn i SAFE. Vi er en sterk fagorganisasjon og medlemsvekst bidrar til å styrke organisasjonen ytterligere.

Her er link til elektronisk inmeldingsskjema: Innmelding