SAFE i Equinor

Bli medlem i SAFE – Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren

Innmelding på nett

Ønsker du å verve deg som SAFE medlem, eller verver et medlem, trykker du på linken under og fyller ut innmeldingsskjema.

meld%20deg%20inn%20her[1]

For å bli medlem av SAFE kan du fylle ut og undertegne et innmeldingsskjema.
Skjemaet kan lastes ned her (.pdf).

Skriv ut skjemaet, fyll ut opplysningene og skriv under. Du kan fakse dette til SAFE ved faksnr. 51 84 39 40 eller sende det pr. post. Adressen står på skjemaet og porto er betalt. Brett da arket i tre bretter slik at «svarsending» kommer på forsiden. Stift hver ende og legg det i nærmeste postkasse eller send det fra et postkontor.

BRUK BLOKKBOKSTAVER!

Ansatte i Equinor kan også sende utfylt innmeldingskjema i interposten til din SAFE tillitsvalgt – . Før du sender inn det utfylte skjemaet kan det være lurt å skanne det inn og sende det som vedlegg til en melding til din SAFE tillitsvalgt.

Vi ønsker deg velkommen i SAFE.