Forsikring

Forsikringer i Equinor

Som hovedregel skal spørsmål/henvendelser rettes til Service@Equinor.com

Equinor ASA Forsikringskontakt: Tlf. nr
– Stavanger TPD og MPR

– Stavanger øvrige landansatte

Berit Helen Kihl

Wenche M. Meidell

+47 991 53 762
+47 952 18 013
– Rotvoll Anne Gravem +47 908 95 752
– Gullfaks, Troll, Marginale felt og GBS Bergen

Visund, Grane, Kvitebjørn

Kari Milde +47 482 78 660
– Harstad, Norne Vidar Haukebøe +47 905 37 694
– Kårstø, Sture, Kollsnes, TPD Mongstad Eva Karin Østebøvik +47 480 97 564
– Oslo
– Porsgrunn
Anne Marie Fredheim

Anne Gravem

+47 995 56 852
+47 908 95 752
– Statfjord, Sleipner, Snorre, Draupner og Gudrun Bente Haugsgjerd +47 975 72 523
– Snøhvit/Melkøya Merete Holmgren Kirkesæther +47 915 89 562
– Stjørdal, Heidrun, Åsgard, Kristin, Oseberg

– Tidligpensjonister

Thomas M. Røgenes
Thomas M. Røgenes
+47 948 77 422
+47 948 77 422
– Tjeldbergodden Anne Gravem +47 908 95 752
– Fellesoperasjoner DPN JO Svanhild Skagestad +47 991 61 754
Equinor Kapitalforvaltning Thomas M. Røgenes +47 948 77 422
Equinor Pensjon Thor Magne Larsen

Live-Merete Solheim

+47 905 90 328

+47 913 47 143