Hva er SAFE?

Kort om SAFE:

  • SAFE, Sammenslutningen Av Fagorganiserte i Energisektoren.
  • SAFE har medlemmer innen operatørselskap, boring, konstruksjon/vedlikehold og oljeservice. Etter at Nopef slo seg sammen med Kjemisk og dannet IE, er SAFE  landets eneste rene olje- og energiforbund.
  • SAFE er tilsluttet YS (Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund)
  • Både SAFE og YS er partipolitisk uavhengige og gir ikke pengestøtte til politiske partier.
  • SAFE har for tiden over 10200 medlemmer og har hatt god vekst den siste tiden.
  • Omlag 1/3 av medlemsmassen i SAFE er ansatt i Equinor.
  • Forbundskontoret ligger i Stavanger.

HMS er en fanesak for SAFE!

Utklipp%20fra%20Dagbladet[1]

Utklipp fra en reportasjeserie som Dagbladet har kjørt laget tidligere. Dette er eksempel på saker som SAFE engasjerer seg sterkt i.