Medlemsfordeler SAFE

Du skriver safe som bruker og safe som passord.  http://www.equipnorprofil.no/safe/

  • Utdanningsstipend
  • Grunnforsikring på 1G inkludert i medlemsskapet. Følg linken for nærmere info: Grunnforsikring SAFE 2011 (.pdf)
  • Juridisk bistand i arbeidsforhold.
  • Gratis juridisk telefonservice i saker av «privat karakter». SAFE har inngått avtale med Advokatene Eldhuset, Nygaard, Ronold & Maaland vedrørende gratis juridisk telefonservice for medlemmer i SAFE. Medlemmene kan ringe i kontortiden mellom kl. 08.00-kl 15.30.Ta kontakt på tlf 51 89 86 00. Ha klart ditt medlemsnummer og papirer som er nødvendige.
  • Gratis medlemsblad. SAFE-magasinet og YS-posten
  • Gratis kontingent for lærlinger.