Tap av helsesertifikat

Her er linken til hjemmeside til OSO ordningen (tap av helseerklæring)

Her er linken til Equinor sin beskrivelse av vilkårene for OSO ordningen