Støtte til de streikende i BJ Services

Equinoransattes Forening vil uttrykke sin fulle støtte til de streikende OFS-medlemmene i BJ Services. Oljearbeiderne i BJ Services har hatt lokal lønnsavtale i 25 år og har aldri streiket før. Når det har vært nødvendig av hensyn til økonomien til bedriften har de ansatte vært moderate i sine krav. Klubben har nå stilt rettferdige krav [...]

Støtte til Lederne

Equinoransattes Forening vedtok på styremøte 15. juni 2005 å uttrykke sin støtte til Lederne i årets tariffoppgjør på OLF-avtalen. Lederene har som ett av sine hovedkrav at eksisterende ordninger for tjenestepensjon skal tariffestes. I motsetning til OFS og NOPEF som ikke hadde streikerett ved årets tariffoppgjør, har Lederne streikerett ved dette oppgjøret. Under forhandlingene om [...]

Lederne skal delta i samarbeidsorganene

Vi har nå fått opplyst fra Lederne at bedriftens ledelse har sagt at det var en feil fra bedriftens side når Lederne ble forsøkt utelukket fra BU-møtet i Gullfaks. Alle arbeidstakerrepresentantene i Gullfaks BU protesterte på dette og representanten fra Lederne fikk etter hvert bli værende som observatør. I en situasjon fram mot megling og under [...]

Enighet om å fjerne matskatten

I forbindelse med behandling av revidert nasjonalbudsjett for 2005 skal Stortinget behandle forslag til endringer i statsbudsjettet. Etter forhandlinger er Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre er enige om en helhetlig avtale om Revidert Nasjonalbudsjett for 2005. Avtalen begrenser seg til RNB for 2005. Avtalen innebærer at Fremskrittspartiet gir subsidiær tilslutning til Regjeringens forslag til [...]

Forslag om endringer i Arbeidsmiljøloven

I disse dager foregår det en intens diskusjon om forslag til ny arbeidsmiljølov. Nedenfor finner dere utdrag av et intervju som Dagbladet hadde med professor i arbeidsrett, Henning Jakhelln, tirsdag 3. mai. Jeg har tillatelse fra journalist Stein Aabø i Dagbladet til å bruke deler av intervjuet som informasjon til SaF sine medlemmer. Du er [...]

Info

Som de fleste kjenner til har forholdet mellom SaF/YS og NOPEF i det siste ikke vært av det beste. Slik er det i blant og en av årsakene er nåværende NOPEF leder sine krasse utfall mot YS leder Stein Bredal. Han har, både i møte med deler av ledelsen til stede, og i info til [...]

Tillegg for deltakelse i søk- og redningslag

Ved lønnsforhandlingene i Equinor i 2004 ble det oppnådd enighet om et tillegg for deltakere på søk- og redningslag. Tillegget er på kr 3 000,00 pr år, inkludert feriepenger og sokkelkompensasjon. Det viste seg at bedriften tolket bestemmelsen slik at tillegget ikke skulle gjelde for dem som hadde slike oppgaver på helidekk.SaF og NOPEF tok [...]

Søk- og redningslag

SaF og NOPEF har nå mottatt følgende melding fra forhandlingssjef Terje Stensen i UPN:"Med bakgrunn i møte med dere 14. februar 2005 har bedriften besluttet at helivakter som det stilles samme kompetansekrav til som det personellet som inngår i S&R-laget (røykdykking etc.), er berettiget tillegget på kr. 3.000,- pr. år inklusive sokkelkompensasjon og feriepenger.Tillegget iverksettes [...]

Omstillingsprosess Statfjord

Alle fagforeningene har vært enige om om kreve at oppgavene innefor drift, vedlikehold og logistikk skal gjøres av egne ansatte. Det kom blant annet til uttrykk i et møte fagforeningene SaF, Lederne og NOPEF hadde bedt om med ledelsen for UPN i forbindelse med omstillingsprosessen på Statfjord. Her er utdrag fra en oppsummering fra dette [...]

Info av interesse

Her ser dere tre artikler fra Stavanger Aftenblad og Dagens Næringsliv: OFS mener regjeringen svekker sikkerhetenEquinor vil snu madrasseneDokument: Inn på teppet.pdf