Sikkerhet i Equinor

Equinor har mye å takke de for som var på Snorre under utblåsningen. Uten deres heroiske innsats er det små muligheter for at vi hadde hatt en plattform som heter Snorre A i dag. Det har vært gjort en fantastisk jobb både på land og offshore for å få Snorre A i gang igjen.

Helse og trivsel på sokkelen

SaFs årsmøte er bekymret over kvalitetssenkningen av forpleiningstjenesten på sokkelen. En kvalitetssenkning vil innvirke på oljearbeidernes helse og trivsel.

Innleie i Equinor

Da UPN og fagforeningene ble enige om den nye drift og vedlikeholdsfilosofien i forbindelse med omstillingsprosessene i UPN var det en klar forutsetning fra fagforenigene at arbeidet innenfor drift og vedlikehold skulle utføres med eget personell.