Valg av HMS-sekretær

HMS-sekretær i Equinoransattes Forening, Per Ove Økland, har søkt permisjon fra vervet fra 1. mai 2005 og ut valgperioden på grunn av overgang til ny stilling. Det må derfor foretas et suppleringsvalg på årsmøtet.

Skattlegging av fri kost for ansatte på kontinentalsokkelen

I likhet med en rekke andre fagforeninger protesterte OFS på forslaget om skattlegging av fri kost for ansatte på kontinentalsokkelen. Synspunktene og innvendingene fra OFS ble sendt til Finansdepartementet gjennom YS. Statsekretæren i Finansdepartementet sendte et svar til YS der det gikk fram at departementet sto fast på sitt forslag og opplyste at det på […]