NYHETER

SAFE i Equinor ferie-leiligheter, klikk for å benytte tilbudet
Bli Medlem i SAFE - banner

SAFE VALGTE Å IKKE SIGNERE

Lønnsforhandlingene SAFE – Norsk olje og gass på Sokkelavtalen 2019 ble avsluttet natt til torsdag.

SAFE valgte å ikke signere protokollen fra årets lønnsforhandlinger på Sokkelavtalen. Dette med bakgrunn i at tilbudet fra Norsk olje og gass (NOG) var for lavt i forhold til våre krav.

I og med at årets mellom oppgjør er et samordnet oppgjør, medfører det at vi ikke hadde streikerett ved disse forhandlingene. Arbeidsgiverne valgte å overse næringens positive utvikling. Når aktiviteten øker, med større investeringer og høyere inntjening, er utgangspunktet for et bedre lønnsoppgjør til stede. Oljeselskapene leverer solide resultater og deler ut saftige lønnsøkninger til sine ledere. De samme lederne kjører en knallhard kontrakts politikk, og tvinger forpleining og bore entreprenørene til å senke prisen på sine tjenester. Vi registrerer at NOG legger lønnsomheten i entreprenørselskapene til grunn, og det bekymrer SAFE dersom dette blir den nye normen for lønnsutviklingen i fremtiden.

Vi registrerer at bedriftene ikke vil gi sine arbeidstakere sin rettmessige del av selskapenes verdiskapning og SAFE er skuffet over NOG-bedriftenes holdning overfor sine ansatte. Partene er enige om at forhandlingene skal føres på grunnlag av den økonomiske situasjonen på forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2. avtaleår samt pris- og lønnsutviklingen for 1. avtaleår. Dette prinsippet har arbeidstakerne etterlevd under oljenedturen og SAFE hadde forventet at arbeidsgiverne ville gjort det samme nå som alle piler peker oppover.

Det siste tilbudet ble et generelt tillegg til alle på lønnsmatrisen med kr. 19 700,- gjeldende fra 1.06.19 inklusiv sokkelkompensasjon og feriepenger, noe som er vesentlig lavere enn SAFE sitt krav på 5,4%. Øvrige tillegg er som følger:

• Natt tillegget økes fra kr. 73,50 til kr. 76,50

• Konferansetillegget økes fra kr. 93,50 til kr. 96,50

• Helligdagsgodtgjørelsen økes fra kr. 1975,- til kr. 2025,-

Dette tilbudet vil bli effektivisert fra 01.06.19 for alle SAFE sine medlemmer på avtalen, selv om SAFE valgte å ikke signere på tilbudet fra NOG.

I 2020 er det heldigvis hovedforhandlinger med streikerett. Og med NOG bedriftene sin manglende vilje til å sørge for økt reallønnsvekst, så må en belage seg på en «varm sommer»

Lønnsforhandlinger med NOG (norsk olje og gass)

Tirsdag 07.05.19 starter årets lønnsforhandlinger med NOG, som i år er et mellomoppgjør. Det betyr at det stort sett bare forhandles om kroner og øre.

Områdeutvalget i SAFE hadde møte 24. april, og det var et samstemt utvalg fra operatørklubbene i SAFE som ble enige om at det nå er på høy tid med et solid oppgjør. Dette med bakgrunn i flere oppgjør som har resultert i reallønnsnedgang, samt at det har pågått og pågår effektiviseringsprosesser i oljeselskapene, samt nedbemanning i flere, som f.eks. i Equinor. Videre leverer oljeselskapene sterke resultater og høyt utbytte til eierne.

Vi er innforstått med at dette kravet er betydelig høyere enn det LO/YS godtok i det samordnede oppgjøret (3,2%), men vi er av den klare formening at innen vårt område er ikke dette godt nok. Med bakgrunn i overnevnte grunner velger SAFE å trosse det sentrale oppgjøret, og har fremmet følgende krav til forhandlingene på tirsdag:

 Generelt tillegg på 5,4%

 Nattillegg økes med kr. 5,- til kr. 78,50

 Konferansetillegg økes med kr. 5,- til kr. 98,50

 Helligdagstillegg heves fra kr. 1975,- til kr. 2100,-

 Vikariat i høyere stilling heves fra kr. 400,- til kr. 600,-

SAFE Sokkel i Equinor sine representanter i forgandlingsutvalget til SAFE er: Bjørn Asle Teige, Terje Axe Sørensen, Porfirio Esquivel og Terje Enes

Kjemper for norsk mat på plattformene

Godt jobbet av våre dyktige kollegaer og tillitsvalgte Trond Cato Fylling og Roger Maurstad ! Det meste av kjøttet som spises i Nordsjøen, er importert. Det prøver hovedtillitsvalgt Trond Cato Fylling og Roger Fimland Maurstad å få slutt på. Sammen med tillitsvalgt Roger Fimland Maurstad la han fram et forslag på SAFE Sokkel sitt årsmøte i mars. Det ble vedtatt med akklamasjon. I vedtaket står det at «Årsmøtet 2019 i Safe Sokkel Equinor oppfordrer vårt styre til å være en pådriver for at Equinor skal tilstrebe seg å bruke mest mulig norsk kjøtt og råvarer på alle våre installasjoner på sokkelen. Dette for å støtte og styrke norske produsenter og distriktene, og redusere klimafotavtrykket på en bærekraftig måte. Dette vil også ha en stor verdi for vårt omdømme.» https://www.bondebladet.no/aktuelt/kjemper-for-norsk-mat-pa-plattformene/

KOMMENDE KURS