NYHETER

Sterkt ønske på Martin Linge om å samles i Equinoransattes Forening.
Sterkt ønske på Martin Linge om å samles i Equinoransattes Forening.

Sterkt ønske på Martin Linge om å samles i Equinoransattes Forening.

På Martin Linge plattformen samler de ansatte seg nå om ideen "Equinoransattes Forening, EQAF" og helt tydelig ønsker at Equinor sokkel klubben i SAFE og Equinor sokkel klubben i Lederne skal danne noe nytt. En større fagforening for alle ansatte uansett fagtilhørighet.

SAFE i Equinor ferie-leiligheter, klikk for å benytte tilbudet
Bli Medlem i SAFE - banner

SAFE Sokkel på "nyansatt-dag i OFS 11.september

Safe Sokkel var representert med nestleder i SAFE Sokkel Porfirio Esquivel og Tillistvalgt for Valemon Anders Tøkje på OFS nyansatt-dagen som ble arrangert på Sandsli onsdag 11.09. HVO i OFS Thor Ulrik Jacobsen var også tilstede og fortalte om Vernetjenesten i OFS.

36 nyansatte i OFS var tilstede og fikk presesentert SAFE Sokkel på en god måte.De nyansatte ble orientert om hvor SAFE Sokkel er representert i Equinor og på sosiale medier og hva SAFE Sokkel har betydd og betyr for lønns og arbeidsvilkår for våre medlemmer. Videre fikk de nyansatte innblikk i hvilke medlemsfordeler en har som medlem i SAFE Sokkel.

Porfirio Esquivel og Anders Tøkje foran en lydhør forsamling

Lokale lønnsforhandlinger i gang

De lokale lønnsforhandlingene i Equinor starter idag 13.08.19 og SU SAFE i Equinor er i den forbindelse samlet på Forus Øst. 8 av representantene fordelt mellom landanlegg og sokkel utgjør forhandlingsutvalget.

SU SAFE i Equinor er samlet før kravene til årets lokale lønnsforhandlinger overleveres kl.13.00.

KOMMENDE KURS