NYHETER

Bli Medlem i SAFE - banner

Leserbrev fra karantenehotell

Koronapandemien har herjet og stengt ned land etter land, og til slutt ble hele verden preget av nye rutiner, massetesting og karantenekrav. En gruppe mennesker som ble kanskje hardest rammet av pandemien, med både strenge innreiseregler og karantenekrav, er utenlandske oljearbeidere.

Kjære SAFE i Equinor-medlem!

Det er valg til Bedriftsforsamlingen og styret i Equinor Pensjon

Det er viktig at alle bruker stemmeretten sin og slik sikrer at bedriftsdemokratiet lever.

Vi er avhengig av din stemme for å sikre at vi får innflytelse og ber om at du benytter stemmeretten din. Våre gode representanter skal sikre at vår stemme og våre saker kommer på bordet.

Når representantene i Bedriftsforsamlingen er valgt, er det disse som velger representanter til styret i Equinor.

Bedriftsforsamlingens viktigste oppgaver er å velge styret, føre tilsyn med styrets og konsernsjefens forvaltning av selskapet, treffe avgjørelser i saker som gjelder investeringer av betydelig omfang i forhold til selskapets ressurser og rasjonalisering eller omlegging av driften som vil medføre større endring, eller omdisponering av arbeidsstyrken.

Ved valget i 2019 brukte bare halvparten av Equinors ansatte stemmeretten sin, vi ønsker å løfte valgdeltagelsen i år, og da spesielt blant våre medlemmer.  

Valgmateriell og lister over kandidater blir publisert 3.mars og avstemming er 10.mars-21. april.

Alle medlemmer vil få påminnelser om å huske å avgi stemme, men for å avgi stemme må du bruke direktelenken du får fra Equinors valgstyre. 

Vi setter pris på din stemme! Stem i dag! 

Kjære medlem i Safe i Equinor

Det er valg til Bedriftsforsamlingen og styret i Equinor Pensjon.

Det er viktig at alle bruker stemmeretten sin og slik sikrer at bedriftsdemokratiet lever.

Vi er avhengig av din stemme for å sikre at vi får innflytelse og ber om at du benytter stemmeretten din. Våre gode representanter skal sikre at vår stemme og våre saker kommer på bordet.

Når representantene i Bedriftsforsamlingen er valgt, er det disse som velger representanter til styret i Equinor.

Bedriftsforsamlingens viktigste oppgaver er å velge styret, føre tilsyn med styrets og konsernsjefens forvaltning av selskapet, treffe avgjørelser i saker som gjelder investeringer av betydelig omfang i forhold til selskapets ressurser og rasjonalisering eller omlegging av driften som vil medføre større endring, eller omdisponering av arbeidsstyrken.

Ved valget i 2019 brukte bare halvparten av Equinors ansatte stemmeretten sin, vi ønsker å løfte valgdeltagelsen i år, og da spesielt blant våre medlemmer.  

Valgmateriell og lister over kandidater blir publisert 3.mars og avstemming er 10.mars-21. april.

Alle medlemmer vil få påminnelser om å huske å avgi stemme, men for å avgi stemme må du bruke direktelenken du får fra Equinors valgstyre. 

Vi setter pris på din stemme! Stem i dag! 

KOMMENDE KURS