SAFE i Equinor

SAFE i Equinor

Vi brenner for et rettferdig arbeidsliv med gode lønns og arbeidsvilkår for deg som er ansatt i Equinor.

SAFE er et fagforbund for ansatte i energisektoren, til lands som til havs. Navnet er en forkortelse for Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren, SAFE for enkelthets skyld.

SAFE er en konsekvens av den utviklingen vi ser når det gjelder organisering av arbeidet både innen offshoresektoren og energisektoren på land. Det skjer store endringer i bransjen, utfordringene som følger av disse viser at det er behov for et sterkt forbund som kan ivareta de ansattes rettigheter.

SAFE er et partipolitisk uavhengig forbund tilknyttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, YS, les mer om YS.

SAFE vil være YS sin organisasjon for personell i energisektoren i videste forstand.

SAFE – fagforbundet for ansatte i energisektoren

 • SAFE samler personell i hele energisektoren
 • Målet vårt er et rettferdig arbeidsliv!
 • SAFE preges av ekte engasjement, handlekraft, gjennomslagskraft og utholdenhet
 • SAFE har fokus på enkeltmedlemmer
 • Vi er opptatt av sikkerhet og holder fokus på arbeidsmiljøet
 • Vi vil at et inkluderende arbeidsliv skal bety langt mer enn fine ord
 • Vi ønsker en god dialog med våre arbeidsgivere
 • SAFE er rede til å sette makt bak standpunktene

Hvorfor er det smart å melde seg inn i energiforbundet SAFE?

 • SAFE er forbundet for deg som vil bli ivaretatt i et arbeidsliv som blir råere og tøffere for den enkelte
 • SAFE har som mål å skape et rettferdig arbeidsliv
 • SAFE griper fatt i saker som truer norske arbeidsforhold
 • SAFE tør å bruke makt for å få gjennomslag for våre synspunkt
 • SAFE vil redusere innleie av arbeidskraft og midlertidige kontrakter
 • SAFE krever at alle som jobber i Norge på sjø eller land, skal ha ansettelse i et norskregistrert selskap
 • SAFE krever at alle selskap som driver virksomhet på land eller sokkel skal ha fast ansatte arbeidstakere
 • SAFE krever at alle som arbeider i energisektoren skal følge våre tariffavtaler
 • SAFE vil arbeide for fleksible pensjonsavtaler tilpasset enkelte grupper og individuelle behov
 • SAFE vil videreutvikle demokratiske rettigheter både nasjonalt og internasjonalt
 • SAFE har et godt juridisk nettverk som kan hjelpe deg uansett problem
 • SAFE kan også tilby gode forsikringsordninger for deg og din familie