Innføring i klubbregnskap del II

Innføring i klubbregnskap del II

Illustrasjonsfoto bli medlem mar
Stavanger - SAFE huset -

Nytt kurs i klubbregnskap del II. I november 2023 hadde vi del I der vi gikk igjennom det aller mest grunnleggende.

Denne gangen går vi gjennom følgende punkter:

  • Vi ser på mal i Excel-Hovedbok og bruk av kontoplan.
    (disse ble bare nevnt sist, nå ser vi på dem i praksis)
  • A-melding på nett via skatteetaten.
  • Kostnadsreduksjon, hva er det?
  • Gaver i arbeidsforhold (lover og regler).
  • Kort om inntekt og skatt
  • Avskriving, hva der det?
  • Avskriving, generell regel for skattefri org uten skattemelding.
  • Litt mer etikk og andre tips.

Det er satt av én time til kurset.
Alle kan melde seg på dette selv om dere ikke var med på del én.

Kurset blir på Teams, men for dere som holder til i Stavanger-området og har lyst å delta, er det mulig å komme inn på kontoret for et fysisk møte. Gi beskjed så holder vi av møterommet.