SAFE Skolen Modul 4 – Arbeidsrett

SAFE Skolen Modul 4 – Arbeidsrett

Gamlaværket - feb
Gamla Værket, Sandnes

Målet med dette kurset er å gjøre seg kjent med sentrale temaer innenfor lovverket i individuell arbeidsrett og de kollektive avtaler SAFE er bundet av.

Dette er et grunnleggende kurs i arbeidsrett. På dette kurset får du opplæring i regelverket rundt inngåelse og avslutning av arbeidsforhold, om innleie, regler for trekk i lønn.

Kurset består delvis av forelesingsbolker og en praktisk tilnærming til jussen med oppgaveløsing i grupper.

Du vil få praktiske og taktiske tips til de tillitsvalgtes arbeid.

I tillegg blir du kjent med mange andre forskjellige klubber i organisasjonen. Husk påmeldingsfrist 29. januar 2024.  

SAFE dekker reise og opphold for alle kursdeltakerne.