Din stemme for fremtidens fokus

Din stemme for fremtidens fokus

Erle Fæmundshytten Foto: Victoria Varzari

Mellom 7. og 9. november ble SAFE-kongressen arrangert, og i den anledning utførte vi en enquete eller spørreundersøkelse blant tillitsvalgte og delegater. Hensikten var å få et innblikk i hva de 171 delegatene mener SAFE bør fokusere på den kommende kongressperioden.

Øystein Berge Langkås fra SAFE klubben DeepOcean er tydelig på viktigheten av å beholde fagkompetansen i Norge. Han understreker nødvendigheten av å fortsette arbeidet med å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår for alle som opererer på norsk sokkel. 

Øystein Berge Langkås Foto: Victoria Varzari
Øystein Berge Langkås Foto: Victoria Varzari

– SAFE må jobbe videre med å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår for alle på norsk sokkel, og fagkompetansen skal være i Norge. Jeg tenker da på remote-systemer som blir styrt ifra land, det må være i Norge.

Styrke kvinnenes andel i styreverv i bransjen

Erle Fæmundshytten, fra SAFE i ESS, setter fokus på likestilling ved å ønske at SAFE bidrar til å styrke kvinnenes andel i styreverv i bransjen. Dette reflekterer et bredere engasjement for å sikre like muligheter og representasjon på alle nivåer av beslutningstaking innenfor energinæringen.

Erle Fæmundshytten Foto: Victoria Varzari
Erle Fæmundshytten Foto: Victoria Varzari

– For meg er det viktig at SAFE aktivt fremover hjelper med å styrke kvinnenes andel inn i styreverv rundt omkring i bransjen. 

Solidaritet og samarbeid for sjøfolks rett til forhandlinger

Kristian Straume, klubbleder i SAFE i Solstad, bringer opp temaet om sjøfolks rett til forhandlinger. Han oppfordrer aktivt alle sjøfolk til å engasjere seg i arbeidet for å oppnå denne forhandlingsretten, og understreker at dette er en målsetning som kan realiseres gjennom kollektiv innsats. Dette peker på behovet for solidaritet og samarbeid blant medlemmene for å styrke deres forhandlingsposisjon.

Kristian Straume Foto: Victoria Varzari
Kristian Straume Foto: Victoria Varzari

– Jeg oppfordrer alle sjøfolk til å bli med i arbeidet og engasjere seg, dette kan vi klare sammen, påpekte han.  

Ønsker mer oppmerksomhet mot kontoransatte

Anita Hommedal, fra Fagforeningen i Vår Energi, deler sitt perspektiv ved å oppfordre SAFE til å rette mer oppmerksomhet mot kontoransatte i løpet av den kommende kongressperioden. Dette reflekterer behovet for å anerkjenne mangfoldet av arbeidstakere innen sektoren og sikre at alles interesser og ikke minst utfordringer blir ivaretatt.

Anita Hommedal Foto: Rebecca Bjerga
Anita Hommedal Foto: Rebecca Bjerga

– Jeg ønsker at SAFE skal fokusere mer på kontoransatte de neste tre årene, sier hun. 

Les mer om følgende emner: