Dysleksivennlige arbeidsplasser

Dysleksivennlige arbeidsplasser

Illustrasjonsbilde dysleksi Foto: Envato elements

Forskning viser at opptil 40 % av befolkningen kan oppleve lese-, skrive- og matematikkvansker, samt utfordringer med språk i varierende grad. SAFE vil sette fokus på behovet for åpenhet og inkludering i arbeidslivet. 

Illustrasjonsbilde fra Envato Elements

Mats Thune, forbundssekretær i SAFE, deltar i IA (Inkluderende Arbeidsliv) – bransjeprogrammet. IA jobber for at flere arbeidsplasser skal være mer dysleksivennlige, hvor slike utfordringer møtes med forståelse, tilrettelegging og støtte. 

– Som en stolt deltaker av IA-bransjeprogrammet, ønsker jeg å dele at i mars skal være en konferanse om dysleksivennlige arbeidsplasser – et initiativ som ikke bare er avgjørende for våre medlemmer, men for hele arbeidsstyrken, sier Thune. 

Pilotprosjektet «Hanne»

I samarbeid med Norsk Industri, Dysleksi Norge og Industri Energi har IA-Bransjeprogrammet lansert pilotprosjektet som retter seg mot prosessindustrien og leverandørindustrien for olje og gass. Prosjektet, kjent som «Hanne», er en pioner i sitt felt og har hatt som mål å utforske og iverksette tiltak for å skape en mer inkluderende arbeidsplass.

– Å investere i en åpen og inkluderende arbeidsplass er nøkkelen til å skape et arbeidsliv som er rettferdig for alle, påpeker Thune.  

Seminar og veien videre

Konferansen holdes i Oslo 13. mars hvor resultatene fra pilotprosjektet og fremtidige planer vil bli presentert. 

Ønsker du å delta? Ta kontakt med din klubbleder! 

NB: (kost/losji/konferanseavgift dekkes av de lokale klubbene, ikke av SAFE sentralt).

Les mer om følgende emner: