En bauta går av med pensjon

En bauta går av med pensjon

Terje Enes Foto: Rebecca Bjerga

Etter 34 år i Equinor, hadde Terje S. Enes sin siste arbeidsdag i selskapet mandag 31.07.2023. Terje Enes setter store spor etter seg i SAFE og i den lokale klubben SAFE i Equinor, avdeling sokkel, som han har ledet de siste tolv årene.

Som SAFE’r og tillitsvalgt i mange år, har Terje Enes vært med på de små og store kampene vi har hatt. Han har vært leder for SAFE i Equinor, avdeling sokkel klubben de siste tolv årene, og i denne rollen har han vært en tydelig og en respektert stemme ovenfor ledelsen på hva som er viktig for å få til gode løsninger. 

En bauta

Hilde-Marit Rysst, forbundsleder i SAFE, hyller Terje Enes, og sier at han har vært en bauta i SAFE.

– Trygt og godt, har han ledet Equinor-klubben, og vi regner med at det har satt så gode spor, at klubben vil fortsette å vokse, og vil være en viktig del av SAFE framover. Godt jobba Terje, sier Rysst.

Plattformtilhørighet, kompetanse og riktig bemanning

Hans erfaring fra Gullfaks har vært uvurderlig i mange sammenhenger. De sakene som har gått igjen i klubben, uavhengig av hvilke omstillingsprosesser det har vært snakk om, er at medlemmene må ha plattformtilhørighet, kompetanse og riktig bemanning.

En mann som er tydelig på hva han mener

Terje Enes og Porfirio Esquivel Foto: Rebecca Bjerga
Terje Enes og Porfirio Esquivel Foto: Rebecca Bjerga

– De av oss som ha fått muligheten til å ha Terje som arbeidskollega, vet at han er en mann som er tydelig på hva han mener, og samtidig har han en humor som vil bli savnet. Hans evne til å fortelle historier, der han etterlikner med både stemme og dialekt, har mange ganger lettet stemningen i ellers vanskelige situasjoner, sier Porfirio Esquivel, den nåværende lederen i SAFE sokkel. 

Vi er til for det enkelte medlemmet!

Terje Enes har alltid hatt fokus på medlemmene. Han har alltid sagt at «vi er til for det enkelte medlemmet. Det er den viktigste oppgave vi har som tillitsvalgt.»

– Det er mange år med erfaring og kompetanse som går ut døren når Enes nå går over til pensjonistenes rekker. Arbeidsutvalget i SAFE sokkel vil gjøre det vi kan for å videreføre de gode og positive holdninger som Terje har stått for i alle år, sier Esquivel.

En ære å få jobbe sammen med Terje i alle disse årene!

SAFE I Equinor, avdeling sokkel Foto: Rebecca Bjerga
SAFE i Equinor, avdeling sokkel Foto: Rebecca Bjerga

– Det har vært en ære å få jobbe sammen med Terje i alle disse årene, og SAFE sokkel ønsker ham lykke til videre. Tusen takk, Terje for alle årene vi har hatt sammen. Du vil bli husket som en god arbeidskollega og tillitsvalgt som har tatt kampene, sier Esquivel på vegne av AU i SAFE i Equinor, avdeling sokkel. 

Terje Enes har gitt tillatelse til å sende ut hans nye e-post adresse, hvis noen ønsker å ta kontakt, den er terjeenes116@gmail.com.

Se video fra klubbens årsmøte tidligere i år, der Terje Enes ble hedret.