En seier for sjøfolk i Havila

En seier for sjøfolk i Havila

Styret i SAFE i Havila Foto: Thorbjørn Holger Opstad

SAFE i Havila har klart å endre praksisen rundt utbetaling av lønn, noe som klubben er veldig fornøyd med. – Dette viser at vi som SAFE-klubb kan utgjøre en forskjell, og at det nytter å stå på kravene våre, sier Jan Nilsen, nestleder i SAFE i Havila.

– Når lønningsdagen har falt på helg/helligdag, har praksisen vært å utbetale lønn siste arbeidsdag før helg/helligdag. I 2016 forandret Havila Shipping på dette, og utbetalte lønn første arbeidsdag etter helg/helligdag, sier Nilsen.

Jan Nilsen Foto: privat

Den nye praksisen innført i 2016 har flere sjøfolk i rederiet reagert på. Denne avtalen mellom Havila Shipping ASA og hovedtillitsvalgte i NSF, DNMF og NSOF var at dersom lønningsdagen havnet på en helligdag eller helg, skulle lønnsutbetalingen skje førstkommende virkedag etter helligdagen.

Konsekvensen for mange har vært at faste trekkutbetalinger ikke har gått gjennom. SAFE i Havila ville gjøre noe med saken.

– På vegne av våre medlemmer i SAFE i Havila, tok vi i klubben dette først til rederiets ledelse. Der ble vi ikke hørt, og SAFE sentralt tok over saken.

SAFE i Havila-klubben undersøkte problemstillingen, og fant ut at dette var brudd på regelverket og ikke et tariffspørsmål, noe som var argumentet til rederiets ledelse for å ikke diskutere saken med klubben.

Klubben henviste saken videre til SAFEs advokat Maren Skåden. Hun varslet gruppesøksmål på vegne av våre medlemmer i Havila, med henvisning til at skipsarbeidsloven ikke kan fravikes til ugunst for arbeidstaker, som SAFE mener avtalen om utsatt lønnsutbetaling åpenbart var. SAFE krevet at den ulovlige praksisen endres.

Advokat Maren Skåden Foto Rebecca Bjerga
Advokat Maren Skåden Foto Rebecca Bjerga

– I denne saken hadde arbeidsgiver over tid fått tilbakemeldinger på at det var negative reaksjoner på praksisen. Selv om klubben ikke fikk positiv respons i første omgang,  har dialogen mellom klubben og rederiets ledelse ganske sikkert dannet grunnlaget for at arbeidsgiver valgte å endre praksis i neste omgang, sier Skåden.

Forrige uke fikk klubben beskjed om at rederiets ledelse har vurdert hensiktsmessigheten av utsatt lønnsutbetaling etter flere henvendelser, og kommet frem til at praksisen skal endres for fremtiden. Den nye praksisen vil være at dersom utbetalingen av lønn ikke faller på en virkedag, vil lønn bli utbetalt siste virkedag i forkant.

– Dette viser at vi som SAFE-klubb kan utgjøre en forskjell, og at det nytter å stå på kravene våre, sier Nilsen.

Skåden mener at det er et godt utgangspunkt når arbeidsgiver er lydhør for innspill og tilbakemeldinger fra arbeidstakere.

– Saken viser også at det nytter å stå opp for det man mener er rett. Jeg håper saken kan være med på å bidra til et godt og konstruktivt samarbeidsklima mellom SAFE-tillitsvalgte og rederiets ledelse fremover, og at klubben lykkes i sin kamp for å sikre sjøfolk norske lønns- og arbeidsvilkår, sier Skåden.

Les mer om følgende emner: