Forelegg til Equinor etter brannen på Melkøya

Forelegg til Equinor etter brannen på Melkøya

Foto: Stein Lyder

Politiet har gitt Equinor et forelegg på 130 millioner kroner i forbindelse med brannen på Melkøya i Hammerfest LNG i 2020. Tilstrekkelig bemanning og rett kompetanse er avgjørende for sikker, god og lønnsom drift, mener tillitsvalgte i SAFE i Equinor.

Forelegget opplyses av påtaleansvarlig Lisa Moon Sneve i Finnmark politidistrikt.

Brannen på Melkøya startet i luftinntaket til en nedstengt turbin. Anlegget ble stengt ned helt frem til mai 2022. Ulykken ble kategorisert av Petroleumstilsynet som en av «de mest alvorlige hendelsene i norsk petroleumshistorie». 

Ptil gransket hendelsen, og fant flere avvik i forbindelse med ledelse og styring, bemanning, risikoanalyser, vedlikehold av filtre og oversikt over eksterne beredskapsressurser. I granskningen ble det også identifisert alvorlige brudd på regelverket, og Equinor fikk pålegg.  

Prosjektet som skal sikre fremtiden til landanlegget på Melkøya

Raymond Midtgård, nestleder i SAFE i Equinor, har vært med i SOL-prosjektet, som selskapet har startet etter hendelsen. SOL er forkortelse for styring, organisasjon og ledelse.  

Raymond Midtgård Foto: Rebecca Bjerga|Raymond Midtgård Foto: Rebecca Bjerga
Raymond Midtgård Foto: Rebecca Bjerga

– Det har blitt mer fokus på opplæring og på rekruttering av personell etter hendelsen. Det er positivt og langsiktig arbeid, som må være høyt oppe på lista over HMS-tiltak for å sørge for at det blir gjennomført sikker drift av anleggene våre. Det er ikke ferdig, men mye er utført, sier Midtgård.  

Bjørn Asle Teige, konserntillitsvalgt i SAFE i Equinor, mener at tilstrekkelig bemanning og rett kompetanse er avgjørende for god og lønnsom drift på alle Equinors anlegg, enten de står på land eller hav. 

Bjørn Asle Teige Foto: Rebecca Bjerga
Bjørn Asle Teige Foto: Rebecca Bjerga

– Hammerfest LNG har fått god drahjelp av SOL-prosjektet. Samtidig må god organisering, struktur og ikke minst kultur være på plass for å lykkes i det lange løp, sier Teige. 

HMS-tiltak og sikkerhet på jobb er noe SAFE i Equinor har påpekt også i andre fora med bedriften.  

– Det er våre medlemmer som er i den spisse enden, de er siste barriere for å hindre uhell. Da må bedriften istandsette de ansatte kontinuerlig innenfor relevant fagområde, mener Midtgård.  

Kostnadskutt overskygger mye av det gode arbeidet 

– Vi jobber i en industri med langsiktighet, ofte mange tiår frem. Innimellom får vi opplevelsen av at man mangler rett fokus, og kostnadskutt overskygger mye av det gode arbeidet vi er avhengige av døgnet rundt, sier Teige.  

Å samarbeide må forsterkes og alle må bidra med sitt  

– Et solid samarbeid mellom alle parter er svært viktig for å sikre alle disse elementene vi er avhengige av som selskap. Det er helt umulig uten det, det er ingen som presterer på egen hånd i denne type organisasjoner.  

Et solid bidrag fra Nord 

– Energibehovet til rundt 6,5 millioner europeiske husholdninger dekkes fra Hammerfest LNG. Det legger grunnlaget for forlenget levetid mot 2050, det er vi svært glade for. Vi mener at alt ligger til rette for god drift fremover nå. Mange flinke folk står på og jobber 24/7 for å sikre arbeidsplasser og lønnsomhet i mange år fremover, sier Teige.