Forhandlingsresultatet på sokkelavtalen ble ikke som forventet

Forhandlingsresultatet på sokkelavtalen ble ikke som forventet

Resultatet i årets mellomoppgjør mellom SAFE og Offshore Norge (ON) er klart.

SAFE hadde forventninger om at arbeidsgiverne ville tilgodese arbeidstakerne med et bedre resultat. Bransjen går med gode overskudd og det deles ut store utbytter til aksjonærene. SAFE krevde vår del av verdiskapningen.

 Hilde-Marit Rysst Foto: Gro Gullhaug
Forhandlingsleder Hilde-Marit Rysst Foto: Gro Gullhaug

– Det siste tilbudet vi fikk i årets mellomoppgjør, ble ikke akseptert av SAFEs forhandlingsutvalg. Resultatet blir likevel innført for SAFEs medlemmer fra 01.06.2023. SAFE valgte å ikke akseptere tilbudet fra arbeidsgiverne, for å være tydelig på at dette resultatet ikke var godt nok, sier forhandlingsleder Hilde-Marit Rysst.

– Forventningene fra medlemmene er økt kjøpekraft med bakgrunn i den sterke prisveksten og de stadig økende renteutgiftene. Det forventes at det blir reelle forhandlinger lokalt, dette ble også poengtert tydelig i NHO-oppgjøret, sier Rysst.

Dette ble resultatet :

  • Alle gis et generelt tillegg på kr 41 700,- inkludert feriepenger og sokkelkompensasjon. I tillegg vil det gjennomføres lokale lønnsforhandlinger i operatørbedriftene.
  • Garantibestemmelsen som sikrer tilnærmet lik lønnsutvikling på overenskomstens lønnstabell, i forhold til de lokale lønnstabellene i operatørbedriftene, utgjør i år kr 6 747,- inkludert feriepenger og sokkelkompensasjon. Dette gis til alle i boring- og forpleiningsselskapene.
  • Skift/nattillegg økes med kr 4,50,- til kr 91,50,- pr. time og tillegget ved behov for konferansetid økes med kr 6,- til kr 115,- pr. time.
  • Helligdagsgodtgjørelsen økes med kr 75,- til kr 2 275,- pr. dag.

Tilleggene gjøres gjeldende fra 01. juni 2023.