Her kan du lese alle høringssvarene på NOU 2022:19

Her kan du lese alle høringssvarene på NOU 2022:19

Det kom inn mange høringssvar fra arbeidslivets organisasjoner, ulike institusjoner og fra enkeltpersoner. 

I NOU 2022:19 måtte vårt kommisjonsmedlem Halvor Erikstein ta særuttalelser både på hva som skulle regnes som pionertid (til og med 1995) og hvem som skulle ha rett til å søke om kompensasjon.  

SAFE er helt klare på at alle yrkesgrupper som har jobbet offshore og er blitt skadde av kjemikalier skal ha rett til å søke kompensasjon. Dette er i motsetning til de andre i «Kommisjon kompensasjon oljepionerene», som definerte oljepionerene som personellgrupper innenfor arbeidsområdene boring og brønn og produksjon og vedlikehold som har blitt eksponert for hydrokarboner, boreslam og benzen i forbindelse med arbeid offshore

Denne definisjonen vil eksempelvis hindre at ISO-gruppene, som er kjemisk skadd fra overflatebehandling, får rett til å søke kompensasjon. Tilsvarende vil de som har vært eksponert for turbinoljer bli også ekskludert fra kompensasjonsordningen. 

I presentasjonen «Informasjon fra SAFE om NOU 2022:19 Halvor Erikstein» har vi lagt ut våre høringssvar og vist til sentrale vedlegg. Deretter viser vi hvordan en kan gå inn på Regjeringens hjemmeside for å laste ned høringssvarene. 

– Høringssiden har en god funksjon for sortering av høringssvarene. Her kan du finne ut hvordan din organisasjon svarte på hva som skulle være pionertiden og hvem skal ha rett til å søke kompensasjon. I høst vil NOU 2022:19 og høringssvarene bli behandlet av departementet og etter hvert bli en innstilling til Stortinget, sier Erikstein.