Kontingenten i SAFE endres fra 1. januar 2024

Kontingenten i SAFE endres fra 1. januar 2024

Penger illustrasjon

På grunn av økte kostnader har SAFEs kongress sett seg nødt til å øke kontingenten for 2024 med 30 kroner per måned. I tillegg kommer en generell økning på ni kroner per måned i advokatforsikringen.

De nye kontingentsatsene blir da som følger:

For yrkesaktive med bosted i Norge og Sverige øker kontingenten fra 464 til 503 kroner per måned, inklusive advokatforsikringen.

For yrkesaktive utenfor Norge og Sverige øker kontingenten fra 400 til 430 kroner per måned, uten advokatforsikringen.

Kontingenten til de lokale klubbene kommer i tillegg. For mer informasjon om dette må du kontakte din lokale klubb.  

For passive medlemmer og pensjonister med advokatforsikring øker kontingenten fra 1 068 til 1 306 kroner per år.

For passive og pensjonister uten advokatforsikring øker kontingenten fra 300 til 430 kroner per år.

Arbeidsledige betaler kun 73 kroner per måned (876 kroner per år) for advokatforsikring.

Lærlinger har fortsatt gratis medlemskap i SAFE, inkludert advokatforsikring.
Hvis du har lagt inn avtalegiro er det viktig at du sjekker og eventuelt justerer beløpsgrensa, slik at giroen ikke blir avist.

Vi minner om at du kan trekke fra inntil 7 700 kroner på skatten per år for innbetalt fagforeningskontingent.