Lønnsforhandlingene mellom SAFE og Offshore Norge er i gang

Lønnsforhandlingene mellom SAFE og Offshore Norge er i gang

Lønnsforhandlinger hos ON Foto: Rebecca Bjerga

Lønnsforhandlingene for boring-, forpleining- og operatørselskaper på sokkelavtalen mellom SAFE og Offshore Norge har startet, det er satt av én dag til forhandlingene.

I år er det et mellomoppgjør, det forhandles kun om lønn og tekniske tillegg. Forhandlingene mellom hovedorganisasjonene NHO og YS, som SAFE var en del av også med sine avtaler i Offshore Norge, endte i streik og årets streikemulighet er derfor brukt opp.

SAFE hadde tydelig høye krav til dette bransjeoppgjøret, basert på de kriteriene vi skal forhandle om, økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter og konkurranseevne for våre bedrifter.

– Vi forventer at arbeidsgiverne tar innover seg de utrolig gode resultatene bransjen leverer, og at de viser at de ansatte er bedriftenes viktigste ressurs. Dette er dagen de kan ta ansvar og belønne oss som vi fortjener, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst.

SAFEs forhandlingsutvalg er:

SAFE sentralt:

 • Forbundsleder Hilde-Marit Rysst
 • Nestleder Kai Morten Anda
 • Forbundssekretær på tariff Gro Gullhaug

Operatør:

 • Bjørn Asle Teige – Equinor
 • Porfirio Esquivel – Equinor
 • Monica Martinsen – Equinor
 • Idar Martin Herland – Equinor
 • Anette Paula Nygård  – Equinor
 • Kai Kirkevold – Repsol
 • Stian Blom – Aker BP
 • Ola Krogsrud – OKEA
 • Jan Inge Nesheim – Vår Energi

Forpleining:

 • Arild Bringaker – ESS
 • Anita Rugland – Coor
 • Tom Ove Dyrnes – Sodexo

Boring:

 • Raymond Magnussen – KCA Deutag