Plantebasert skal være et tillegg, ikke en erstatning

Plantebasert skal være et tillegg, ikke en erstatning

Roger Maurstad og Trond Cato Fylling og Idar Martin Herland Foto: Rebecca Bjerga

Den nye bærekraftige strategien i Equinor skulle tilby mer kortreist mat og flere norske råvarer på menyen offshore, men trolig nok ble denne strategien brukt til å erstatte mye av kjøttet med kjøtterstatningsprodukter. Helsedirektoratet klassifiserer disse produktene som ultrabearbeidet mat. – Ikke det vi har kjempet for, sier tillitsvalgte.

Tillitsvalgte i Equinor har stått på i kampen om å få mer kortreist mat og norske råvarer på sokkelen. Rundt 80 prosent av kjøttet som Equinor bruker på sokkelen er importert fra Brasil, Uruguay, Argentina, Namibia, New Zealand eller Polen. Dette får store økonomiske konsekvenser for norske bønder og for oljearbeidenes matsikkerhet, fordi i mange land brukes antibiotika for å få dyrene til å vokse raskere, dette er ikke lov i Norge.  

Trond Cato Fylling og Roger Maurstad er kokker, hovedtillitsvalgte i SAFE sokkel i Equinor, og drivkreftene bak vedtaket om bruk av norske råvarer på norsk sokkel. Ifølge regelverket, er importert kjøtt på sokkelen tollfritt, dermed også billigere for selskapene.

I februar i fjor ble det offentliggjort at Equinor skulle justerer menyen offshore, de skulle ha mer kortreist mat på installasjonene. Denne strategien ble kalt en bærekraftig strategi, som skulle bidra til mer støtte til det norske landbruket og til CO2 reduksjon.

En delseier, møtt med jubel. Men likevel, er det ikke blitt særlig mer norsk kjøtt eller norske råvarer på Equinors installasjoner på sokkelen. Istedenfor ble mange kjøttmåltider byttet ut med plantebasert mat.  

– Dette med plantebasert mat skulle være et tillegg, et supplement og ikke en erstatning for kjøtt. Tilbudet skulle være som før, men med flere alternativer. Nå er det enkelte installasjoner som har byttet ut flere måltider med plantebasert, noe mange offshorearbeidere reagerer på, sier Maurstad.

Kort tid etter, følget Vår Energi med sine bærekraftige løsninger om å redusere CO2 utslipp, samt støtte det norske jordbruket ved å bruke flere lokale leverandører og kortreist mat på sine fire installasjoner. Dette som et resultat av oppfordringen og samarbeidet fra både SAFE-klubben og IE-klubben i Vår Energi.

Det ble inngått en catering-kontrakt med ESS Support Services AS, som sikret at opptil 75 prosent av råvarene som brukes på sokkelen og i kantinene på land er norske råvarer. En vellykket strategi, som har fungert, mener Morten Øye, koordinerende hovedverneombud i SAFE i Vår Energi.  

Morten Øye Foto: Rebecca Bjerga
Morten Øye Foto: Rebecca Bjerga

– Det viktigste for oss er at ansatte ute på våre installasjoner og på land spiser gode norske råvarer, som også er langt mer restriktivt utsatt for antibiotikabruk, sier Øye.

Hos Equinor ble plantebasert og kjøtterstatningsprodukter introdusert i første omgang som et supplement og et valg i kantinene offshore, men den økende trenden tar større og større plass på menyen. Både Fylling og Maurstad tviler på at disse produktene inneholder norske råvarer.

Ifølge Helsedirektoratet, mange av kjøtterstatningsproduktene på markedet passer inn under betegnelsen «ultrabearbeidet mat», det vil si at de er laget med få eller ingen rene råvarer, men av bearbeidete ingredienser (for eksempel proteinisolat, olje, herdet fett, mel og stivelse). 

– Dette er ikke nødvendigvis det vi har bedt om, vi ville ha mindre ultraprosessert mat og mer rene norske råvarer, som inkluderer kjøtt og fisk. Dette mangler vi fortsatt på tallerken offshore, sier Maurstad.

Tenk globalt, men handle lokalt

Idar Martin Herland, nestleder i SAFE sokkel i Equinor, mener at bransjen vår bør bidra til sysselsettingen i Norge, for så å styrke norsk næringsliv.

Petroleumsressursene skal forvaltes i et langsiktig perspektiv slik at de kommer hele det norske samfunn til gode. Herunder skal ressursforvaltningen gi landet inntekter og bidra til å sikre velferd, sysselsetting og et bedre miljø og å styrke norsk næringsliv og industriell utvikling samtidig som det tas nødvendige hensyn til distriktspolitiske interesser og annen virksomhet.

Idar Martin Herland Foto: Rebecca Bjerga
Idar Martin Herland Foto: Rebecca Bjerga

– Vår bransje skal bidra til næringsutvikling og sysselsetting i Norge. Vi vil etterleve norsk lov, derfor vil vi i SAFE i Equinor ha norske råvarer på sokkelen. For å få støtte til vår næring, er vi nødt til å få støtte fra befolkningen. Dette medfører om vi handler lokalt og støtte jordbruket, som igjen genererer positivt omdømme, sier Herland.

Politikerne må ta ansvar!

Fylling mener at dette må komme på dagsagendaen til politikerne, som må etterleve eget lovverk.

– Vi savner at det politiske miljøet tar ansvar og etterleve eget lovverk for å begrense muligheten for import, som igjen konkurrerer ut det norske landbruket, sier han.

– Vi står fremdeles på kravet om norske råvarer på norsk sokkel, dette innebærer også kjøttet vi serverer, ikke bare frukt og grønnsaker, sier Fylling.

Roger Maurstad og Trond Cato Fylling Foto: Rebecca Bjerga
Roger Maurstad og Trond Cato Fylling Foto: Rebecca Bjerga

YS må på banen

Samfunnssikkerheten og den totale beredskapen involverer flere enn vi tror. Vår hovedorganisasjon YS mener at kriser løses i fellesskap og yrkesgruppene til YS bidrar til beredskapen, og dermed gjøre Norge tryggere. Vi er totalberedskapen.

– Vi må sørge for å være selvforsynte, vi kan ikke snakke om total beredskap uten å være selvforsynt med det mest grunnleggende vi trenger, altså mat, sier Herland.

– Vi ønsker at YS kommer på banen, problemet med importert mat er noe som går igjen i forsvaret. Vi ønsker norske råvarer på norsk sokkel, på båtene og i det norske forsvaret, sier Fylling.