SAFEs ekstraordinære kongress er i gang

SAFEs ekstraordinære kongress er i gang

Kongress 2023 Foto: Rebecca Bjerga

I tre dager nå avholder SAFE først ekstraordinær og så ordinær kongress. 171 delegater skal blant annet stemme over endringer i vedtektene, behandle handlingsplan for neste år og ikke minst velge ny forbundsleder etter Hilde-Marit Rysst.

Den ekstraordinære kongressen ble åpnet klokken ti i dag, tirsdag 7. november og avsluttes etter lunsj. På denne ekstraordinære kongressen behandles kun vedtektsendringer. Etter lunsj starter SAFEs ordinære kongress, som avsluttes torsdag ettermiddag.

Viktige saker på dagorden er bl.a. regnskap og forslag til budsjett for 2024, gjennomgang av strategi- og handlingsplan og valg av alle heltidstillitsvalgte, som ny forbundsleder, nestleder, forbundssekretærer, forbundsstyre og ulike komitéer og utvalg.

– Vi ser tilbake på de siste tre årene med utrolig stolthet og glede. Vi i SAFE har vært vitne til utallige prestasjoner, dedikasjon og engasjement fra våre tillitsvalgte, ansatte og medlemmer over hele Norge. Vi har arbeidet hardt for å fremme målet om et trygt og rettferdig arbeidsliv, sier Hilde-Marit Rysst, som nettopp har åpnet sin siste kongress som forbundsleder i SAFE.

I løpet av de siste månedene har SAFE arrangert en rekke arrangementer: HMS konferanse, flere SAFE Skole kurs og SAFE Ung-samling, for å nevne noen. Hensikten er å gi SAFEs medlemmer og tillitsvalgte den kunnskapen de trenger for å være dyktige og kloke tillitsvalgte. I tillegg er det viktig å skape tilhørighet og netttverk.

– Vi er så takknemlige for alle dere som deltar på våre arrangementer og alle dere som er engasjerte SAFE-medlemmer. Dere har alle bidratt til vår suksess. Dere er hjertet og sjela i organisasjonen vår. Det er deres engasjement som driver oss framover, og vi gleder oss til å høre deres stemmer, ideer og visjoner for de tre neste åra, poengterer Rysst.

Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga

– Fagbevegelsen representerer menneskene, sier Eva Joly. Det er jeg helt enig i. Denne salen representerer over 12 000 mennesker i vår bransje, med over 12 000 meninger, ønsker og krav. Dere er her fordi gjengen deres har tro på akkurat deg og ber deg sørge for at gjengens meninger blir tatt med inn til forbundet vårt. Det er et ærefullt oppdrag og et stort ansvar. Jeg håper du kommer til å gjøre ditt for å bidra, og jeg håper du blir kjent med mange nye SAFEére i løpet av disse dagene, sier hun.

– Kongressen skal legge føringene for de kommende tre årene, og du er en viktig del av dette. I tillegg er det lagt opp til gode, sosiale kvelder. På torsdag, når nesa vender hjemover, er målet at du har fått både faglig og sosialt påfyll, og mange nye venner. Velkommen til SAFEs kongress, ønsker hun.

Les mer om følgende emner: