Tariffavtale for sjøfolk i 2024!

Tariffavtale for sjøfolk i 2024!

Sjøfart 2024 Foto: Rebecca Bjerga

Med streikevestene klare og en sterk samlet front, forbereder SAFE seg til kampen for å sikre tariffavtale som gir sjøfolk den rettferdigheten og tryggheten de fortjener.

Området sjøfart offshore var samlet på SAFE-huset denne uken for å planlegge strategien videre mot å sikre tariffavtale for alle sjøfolk på norsk sokkel og i norske farvann. Det er en kamp som ikke bare handler om arbeidsforhold, men om verdighet, respekt og rettferdighet for hver enkelt sjømann og -kvinne.

Sjøfart offshore har møte på SAFE-huset Foto: Rebecca Bjerga
Sjøfart offshore har møte på SAFE-huset Foto: Rebecca Bjerga

– Vi har lagt støtteskriv og sendt til alle klubben i SAFE, vi ønsker å ha støtte fra dem. Nå ramler det inn med støtteerklæringer og det er spennende, sier Ørjan Grandal, områdeleder på sjøfart offshore. 

Ørjan Grandal og Kai Morten Anda Foto: Rebecca Bjerga
Ørjan Grandal og Kai Morten Anda Foto: Rebecca Bjerga

Støtteerklæringene som strømmer inn fra klubbene i SAFE, er et bevis på solidaritet og enighet om at alle arbeidere fortjener rettferdige betingelser og anstendige arbeidsforhold. Fra land til hav, er vi alle en del av samme kamp. 

– Vi er klare for å samle alle på sjøfart offshore-området på norsk sokkel og norske farvann inn under en felles tariffavtale i SAFE, sier Kai Morten Anda, første nestleder i SAFE. 

SAFE vil stå på i denne kampen, ikke bare for sjøfolkene på norsk sokkel, men for prinsippene om rettferdighet og likestilling som vi alle tror på.

– Vi skal ha en samlet tariffavtale for sjøfolk, og vi ønsker å ha det å ha den nå i 2024, understreker Grandal.