Utenlandsk båt på norsk sokkel skaper bekymring

Utenlandsk båt på norsk sokkel skaper bekymring

Illustrasjonsbilde

Gjennom flere tiår har utenlandsk flaggede båter, med utenlandsk mannskap hatt oppdrag på norsk sokkel. Norske sjøfolk utkonkurreres. SAFE er bekymret for at resultatet blir økt sosial dumping.

SAFE krever norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk kontinentalsokkel og i norske farvann.


Etter oljekrisen har behovet for supplybåter til oppdrag i norske farvann og på norsk kontinentalsokkel økt, men oljeselskapene får ikke tak i båter. Da leier selskapene fra de norske rederiene båter med utenlandsk flagg. Det eneste kravet er at arbeidsspråket skal være engelsk eller skandinavisk.

Jan Nilsen Foto: privat
Jan Nilsen Foto: privat

– Disse selskapene driver med sosial dumping. De tar imot båter med utenlandsk flagg til oppdrag på norsk sokkel, uten å forholde seg til norske lønns- og arbeidsvilkår. Dette er mer utbredt enn vi har oversikt over, mener Jan Nilsen, nestleder i SAFE i Havila.

– Vil rope varsku mot den utviklingen jeg ser!

Norske rederier flagger ut båter, og sender de inn igjen på oppdrag på norsk sokkel. Disse flagges ikke om med norsk flagg. Dermed får ikke mannskapet ombord norske lønns- og arbeidsvilkår.

Dette reagerer nestlederen i Havila sterk på, og mener det resulterer i sosial dumping.

– Dette kommer bare til å øke i takt med behovet for båter, sier Nilsen.

Kabotasje vil si utenlandske fartøy som frakter varer innad i et lands territoriale farvann. Det viser seg at Norges mangel på kabotasjeregelverk spiller seg ut i offshore om dagen.

– I nedgangsårene ble vi flagget ut og lagt i opplag på dagen. Samme vilje til omstilling ser vi dessverre ikke hos alle rederier om dagen, når ratene er på topp og fartøy kommer tilbake, sier Ørjan Grandal, områdeleder på sjøfart offshore.

Ørjan Grandal Foto: Rebecca Bjerga
Ørjan Grandal Foto: Rebecca Bjerga

Fartøyet Havila Commander går nå for Equinor, fra basen på Mongstad og ut til ulike installasjoner på norsk sokkel.

– Det har vært rapportert inn til området vårt at kommunikasjonen med skipet har vært utfordrende. God kommunikasjon er grunnlaget for sikkerheten, påpeker Grandal. 

Det er viktig å ivareta norsk kompetanse og rettferdige lønns- og arbeidsvilkår, mener Thorbjørn Holger Opstad, forbundssekretær på organisasjon.

Thorbjørn Holger Opstad Foto: Rebecca Bjerga
Thorbjørn Holger Opstad Foto: Rebecca Bjerga

– Vi må sikre sjøfolk rettferdige lønns- og arbeidsvilkår. At andre kommer inn på norsk kontinentalsokkel, med lavere lønn enn de norske, utkonkurrerer norske sjøfolk. Vi håper regjeringen snart fullfører arbeidet rundt norske lønns- og arbeidsvilkår på skipene, sier Holger Opstad.